INGLÉS – NIVEL BÁSICO 1

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
16:00 – 18:15   1ºA   1ºA  
18:45 – 21:00 1º B   1º B    
16:30 – 18:30     1º Semi    

INGLÉS – NIVEL BÁSICO 2

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
16:00 – 18:15 2º A   2º A    
18:45 – 21:00   2º B 2º A 2º B   
18:45 – 21:00 2º C   2º C    
16:30 – 18:30       2º Semi
 

INGLÉS – NIVEL INTERMEDIO B1

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
16:00 – 18:15   3º A   3º A   
18:45 – 21:00 3º B   3º B    
18:45 – 21:00   3º C   3º C  
           
19:00 – 21:00 3º Semi        

INGLÉS – NIVEL INTERMEDIO B2.1

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
16:00 – 18:15 4º A    4º A    
18:45 – 21:00   4º B   4º B  
16:30 – 18:30        4º Semi   
INGLÉS- NIVEL INTERMEDIO B2.2
 
  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
16:00 – 18:15  5º A    5º A     
18:45 – 21:00   5º B   5º B  
19:00 – 21:00      5º Semi    

INGLÉS- NIVEL AVANZADO C1

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
18:45 – 21:00 C1.1   C1.1    
18:45 – 21:00 C1.2   C1.2    
Estos horarios pueden ser modificados por necesidades del centro.